t

เพื่อการตลาด!! เคลีก เปิดโควตาอาเซียน ในฤดูกาล 2020

เคลีก เตรียมเปิดโควตาอาเซียน ในปี 2020 เบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาให้สิทธิ์สโมสรส่งชื่อได้ 1-5 คน

เคลีก ลีกฟุตบอลของประเทศเกาหลีใต้ เตรียมทำการเปิดโควตาผู้เล่นอาเซียน ในฤดูกาล 2020 โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะให้สิทธิ์สโมสร ส่งชื่อขึ้นทะเบียนได้อย่างน้อยทีมละ 1-5 คน

เพื่อการตลาด!! เคลีก เปิดโควตาอาเซียน ในฤดูกาล 2020