อันดับ 3 ของอาเซียน!! ฟีฟ่าประกาศจัดอันดับฟีฟ่าแรงค์กิ้งเดือนพฤศจิกายน 2018 ไทยอยู่ที่ 118

FIFA ประกาศการจัดอันดับโลกประจำเดือนพฤศจิกายน โดยสามอันดับแรกในอาเซียน ได้แก่

1.เวียดนาม (อันดับ 100)

2.ฟิลิปปินส์ ( อันดับ 114)

3.ไทย ( อันดับ 118)

 

Facebook Comments